Constructie

Installatietechniek

Ondergrondse

infrastructuur

Werkzaamheden


Skippon kan ook uw verlengstuk zijn in de realisatie van projecten. Het ontwerp wordt uitgewerkt in bestek, principetekeningen en ramingen.

Tevens kunnen wij u ondersteunen in het beheer van uw installaties en of de contractvorming ervan.

We bieden ondersteuning bij uw aanbesteding.(EMVI) Tijdens de uitvoeringsfase houden we toezicht op het vervaardigen van werktekeningen, realisatie en oplevering.

In de onderstaande bedrijfspresentatie geven wij de werkzaamheden weer.


MEDIA PROJECT SKIPPON(KLIK AUB)
PRESENTATIE SKIPPON(KLIK AUB)